Lean management

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG253

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TG253
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2015
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Kvalitetsteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för principer, arbetssätt och verktyg i Lean Management,
  • tillämpa arbetssätt och verktyg inom Lean Management på industriella processer alternativt tjänsteprocesser,
  • jämföra Lean Management med offensiv kvalitetsutveckling.

Innehåll

Lean Management studeras i kontexten av offensiv kvalitetsutveckling samt Likers beskrivning av Lean. Olika principer inom Lean Management såsom Just-in-time och muda. Arbetssätt och verktyg såsom visualisering, förebyggande av fel, standardisering, ständig förbättring, värdeflödeskartering och 5S. Principer, arbetssätt och verktyg tillämpas på valda värdeflöden i en industriell alternativt tjänsteproducerande organisation.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, samt rapportskrivning.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin