Avancerade datavetenskapsstudier i Sverige

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DT032

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DT032
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 4 maj 2016
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen med 60 hp datavetenskap.

Mål

Kursdeltagarna ska efter avslutad kurs kunna hantera sin utbildningssituation på masterprogrammet i datavetenskap i Uppsala. Detta genomförs i termer av följande konkreta mål: Studenterna ska kunna redogöra för planering av sina studier, redogöra för utbildningssystemet, kunna arbeta i grupp, kunna skriva rapporter och göra presentationer.

Innehåll

Kursen tar upp:

Etik, självständigt arbete, rapportskrivning (inklusive att skriva korrekta referenser), interkulturell kommunikation och samarbete, och kollaborativt lärande, samt fusk.

Studieorientering, studieteknik i datavetenskap och utbildningssystemet i Sverige.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, rapporter, laborationer och projektarbete. Vissa gästföreläsningar.

Examination

Kursen examineras med projekt, diskussioner, presentationer och uppgifter.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin