Kvantinformation

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA592

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA592
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Kvantteknologi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Kvantmekanik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • i ord förklara centrala kvantinformationsteoretiska begrepp
  • analysera kvanttillstånd med hjälp av kvantinformationsteoretiska verktyg
  • lösa problem inom kvantinformation
  • redogöra för möjliga tillämpningar av kvantinformation inom informationsteknologi

Innehåll

Täthetsoperatorer, projektiva och generaliserade mätningar, öppna kvantsystem: Lindblads ekvation, icke-kloningsteoremet

Kvantbitar: fysikaliska realiseringar och Blochsfärsbegreppet, kvantsammanflätningar, kvantteleportation

Kvantkommunikation, kvantinformationsmått: spårdistans och fidelitet

Kvantavbildningar: komplett positivitet och Krausrepresentationer

Undervisning

Föreläsningar och lektionsövningar

Examination

Skriftlig tentamen, muntlig presentation av utvald vetenskaplig artikel i ämnet .

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin