Life drawing

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD504

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SD504
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 november 2015
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ges inom biområdet Gestaltning i konvergerande medier

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • uppvisa goda kunskaper i teckning genom att kunna analysera den mänskliga formen och gestalta denna utifrån en rörelse, även utan förlaga,
  • redovisa ökad förståelse för form och förmåga att tänka skulpturalt, samt
  • gestalta en människa med dynamik och balans samt uppvisa goda kunskaper i kroppens struktur och anatomi även utan tillgång till modell.

Innehåll

Kursen ger en god förståelse för gestaltningen av den mänskliga formen.

Genom främst intensiva modellstudier men också teoretiska pass får studenterna lära sig att gestalta människan utifrån ett analytiskt perspektiv. Studenterna får grundläggande kunskaper i teckning med fokus på rörelse/dynamik, form/volym och perspektiv samt fördjupning i anatomi med betoning på rytm, balans och struktur i skelett och muskulatur. Därtill ingår teoretiska pass som ger fördjupning och användbara verktyg för fortsatta studier. Kursen innehåller genomgång av olika tekniker, dels för hur vi använder oss av valörer, ljus och skugga, dels för hur man skapar atmosfär.

Avslutningsvis finns ett skulpteringsmoment där studenterna får översätta sina konstruktionskunskaper i lera.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar under handledning.

Examination

Kursen examineras genom inlämning av projektarbete. Samtliga övningar har obligatorisk närvaro.

Som betyg på kursen används något av uttrycken Godkänd eller Underkänd.

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder vidtas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar/ersätter kursen Life Drawing(5SD012) vid Uppsala universitet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin