Inledande programmering med Java

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS200

Kod
2IS200
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Programvaruteknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen ingår i följande utbildningsprogram:

• Kandidatprogram i systemvetenskap, inriktning programvaruteknik, 180 hp

Ges även som fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • Förklara begrepp inom programmering och objektorientering
  • Beskriva datatyper och principer för felhantering

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • Konstruera enkla strukturerade objektorienterade program
  • Kommunicera och motivera lösningsförslag
  • Dokumentera kod
  • Formulera testplaner och genomföra grundläggande enhetstestning

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • Värdera lösningar utifrån givna kriterier

Innehåll

Kursen behandlar hur man skapar strukturerade objektorienterade program med hjälp av programmeringsspråket Java. För att uppnå detta behandlas programmeringsbegrepp såsom variabel, metod, selektion och iteration. Kursen ger även en introduktion till objektorientering där klasser, objekt, arv och komposition är centralt. Andra delar som behandlas är dokumentation, felhantering, felsökning och test. De teoretiska kunskaperna tillämpas kontinuerligt i övningar och laborationer.

Moment 1: Introduktion, 2,5 hp

Momentet introducerar objektorientering och programmeringsbegrepp, teoretiskt och praktiskt.

Moment 2: Färdighetsövning i programmering, 2,5 hp

Momentet låter studenterna öva och fördjupa sina programmeringstekniska färdigheter.

Moment 3: Tillämpning, 2,5 hp

Momentet låter studenterna tillämpa sina kunskaper och färdigheter där fokus ligger på att skapa strukturerade program som är enkla att bygga vidare på.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar och övningsuppgifter.

Examination

Momenten examineras genom inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på Campus Gotland samt som distanskurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin