Medicinsk fysik

8 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FY214

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FY214
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 juni 2016
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter avslutad kurs ska deltagarna fått en ökad kunskap om fysikens betydelse för medicinsk diagnostik samt behandling.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • förklara och beskriva de fysikaliska begreppen för ultraljud, laserljus, röntgen-, gammastrålning, olika partikelstrålar, samt hur dessa används inom medicinsk diagnostik och behandling.
  • redogöra för hur magnetisk resonansavbildning fungerar.
  • redogöra för hur nervöverföring av signaler beskrivs elektriskt och hur detta kan mätas.

Innehåll

Röntgendiagnostik inklusive tomografi, magnetisk resonansavbildning (MRI), , diagnostik och behandling med ultraljud, positronemmissionstomografi (PET), terapi med laser, röntgen, gamma och partikelstrålar.

Undervisning

Kursen läses på distans. Deltagarna förses med studiematerial och inlämningsuppgifter genom Studentportalen.

Examination

Löpande examination genom lösande av inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin