Economics: Financial Theory

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2NE930

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2NE930
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Finansiell matematik A1N, Nationalekonomi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 november 2016
Ansvarig institution
Nationalekonomiska institutionen

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp varav minst 90 hp i nationalekonomi inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande. Därutöver krävs 15 hp i statistik.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten att självständigt kunna analysera problem i finansiell ekonomi.

Innehåll

Kursen ger en fördjupad studie av de kvantitativa aspekterna av finansmarknaderna. Kursen består av följande delar: den moderna portföljvalsteorin (MPT), olika varianter av kapitalmarknadsteorin (CAPM), prissättningsmodeller för aktier och obligationer samt den effektiva marknadsteorin.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar.

Examination

Examinationen består av en skriftlig tentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin