Speldesign 2 - spelutveckling

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD064

Kod
5SD064
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Speldesign G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 november 2017
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och programmering, 180 hp, Kandidatprogram i speldesign och projektledning, 180 hp samt Kandidatprogram i speldesign, 180 hp

Behörighetskrav

7,5 hp i speldesign

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redovisa grundläggande förståelse och kunskaper rörande produktionsmetodik, d.v.s. planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av ett spelutvecklingsprojekt,
  • tillämpa teoretiska designverktyg så som MDA i produktioner,
  • redovisa och motivera designbeslut, samt
  • uppvisa grundläggande kunskaper inom Agile Scrum som metodik för spelutveckling.

Innehåll

I kursen ingår ett projektarbete i vilket studenterna i grupp producerar ett spel utifrån ett konceptdokument. Studenterna väljer själva ett av de konceptdokument som producerades under kursen Speldesign 1 - Introduktion. Under utvecklingsarbetet skriver studenterna veckorapporter om det egna arbetet.

Kursen innefattar hela projektprocessen från koncept till färdig demo, d.v.s. val av koncept, författande och uppdatering av ett scrum-dokument och av reflekterande veckorapporter över det egna arbetet, kontinuerlig uppföljning och muntlig avrapportering, genomförande, redovisning och utvärdering samt dokumentation av projektet.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier och handledning under projektarbetet.

Examination

Kursen innehåller individuella såväl som gruppbaserade examinationsmoment.

De gruppbaserade examinationsmomenten är: scrum-dokument samt genomförande av projektet.

Det individuella examinationsmomenten är en individuell veckojournal där studenten redovisar sin förståelse av hur scrum fungerar samt hur speltestningarna påverkar utveckling av projektet utöver att redogöra för sina egna insatser i projektet.

Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd krävs dessutom betyget Väl Godkänd på veckojournalen.

PLAGIAT OCH FUSK

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin