Lean management

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG253

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TG253
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

45 hp inom Industriell teknik, inklusive Kvalitetsteknik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för teori och tillämpning i Lean Management,
  • tillämpa principer, arbetssätt och verktyg i Lean Management,
  • kritiskt granska för och nackdelar med Lean Management,
  • redogöra för hur Lean Management kan relateras till offensiv kvalitetsutveckling.

Innehåll

Lean Management studeras i kontexten av offensiv kvalitetsutveckling samt Likers beskrivning av Lean. Lean Management principer, arbetssätt och verktyg tillämpas på valda värdeflöden i en organisation.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och rapportskrivning med återkoppling.

Examination

Skriftliga övningar och inlämningsuppgifter.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG260 Lean Management för kvalitetsutvecklare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin