Avancerade visuella gränssnitt

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MD020

Kod
1MD020
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Människa-datorinteraktion A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp med 40 hp inom teknik/naturvetenskap. En kurs i datorgrafik rekommenderas och kan läsas parallellt. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • beskriva de tekniska principerna av avancerade moderna bildskärmssystem
  • förklara teoretiska grunder för spatial kalibrering
  • beskriva tekniska principer för spatial registrering av bildskärmar och betraktarens rörelse
  • analysera krav på bildskärms- och registeringstekniker i olika tillämpningsfall
  • självständigt utvärdera bildskärms- och registeringstekniker genom egna experiment eller teoretiska studier
  • anpassa visualiseringar för presentation i avancerade blidskärmsmiljöer

Innehåll

Tekniker för avancerad presentation och interaktion: Grundläggande bildskärmsteknologier, projektionsbaserade system, planara och icke planara bildskärmar, head-up displays för förstärkt verklighet, kamerabaserade see-through system, tekniker för stereo-bildvisning, metoder för multiplexing av bilder, holographic optical elements (HOEL) och optiska filter, metoder för spatial registrering, kamerabaserade positioneringssystem, 3D-algoritmer för stereoskopisk projektion, spatial registrering och kalibrering av bildskärmar, algoritmer för off-axis-projektion, geometrisk kalibrering i 2D-bildplanet.

Praktiska experiment och projekt: utveckling eller anpassning av visualiseringar för avancerade bildskärmar som förutsätter kunskaper och färdigheter inom C++/OpenGL samt grundläggande kunskaper i shader-programmering.

Undervisning

Föreläsningar, praktiska övningar, handledning i projekt.

Examination

Skriftlig tentamen (2 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning av projekt (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med kurserna Interaktiva grafiska system eller Visualisering.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin