Komplexa IT-system i stora organisationer

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL630

Kod
1DL630
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling, Avancerad mjukvarudesign och Krav inom agil utveckling. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för utmaningar och problem som uppstår i samband med utveckling och införande av IT-system i stora organisationer och olika metoder för att hantera dessa
  • redogöra för utmaningar och problem som förekommer vid upphandling eller utveckling av system ämnade för flera olika användargrupper och olika metoder för att hantera dessa
  • diskutera fördelar, nackdelar och tillämpbarhet hos en metod för ett specificerad problemsituation
  • föreslå lämplig IT-lösning för en given problemsituation samt motivera och diskutera denna
  • presentera och diskutera kursens innehåll muntligt och skriftligt med för utbildningsnivån lämplig färdighet.

Innehåll

Komplexitetsproblem som uppstår i stora organisationer där olika användargrupper har olika krav. Utveckling och införande av IT-lösningar med flera samverkande system samt hantering av effekter av långvarig kontinuerlig uppdatering och underhåll av sådana system. "Legacykod".

Undervisning

Föreläsningar, handledning av casestudier.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter och case.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin