Specialkurs i matematik II

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MA239

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MA239
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

30 hp matematik.

Mål

För godkänt betyg skall studenten kunna:

  • presentera ett matematiskt problem eller mindre område och leda en diskussion inom ramen för ett seminarium

Innehåll

Kursen består av föreläsningar över blandade matematiska ämnen. Studenterna väljer sedan ett ämne var för vidare fördjupning och genomför ett seminarium baserat på lämpligt material valt i samråd med föreläsaren.

Undervisning

Föreläsningar, lärar- och deltagarledda obligatorika seminarier.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig presentation.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin