Medicinsk fysik

8 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FY214

Kod
1FY214
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter avslutad kurs ska deltagarna fått en ökad kunskap om fysikens betydelse för medicinsk diagnostik samt behandling.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara och beskriva de fysikaliska begreppen för ultraljud, laserljus, röntgen-, gammastrålning, olika partikelstrålar, samt hur dessa används inom medicinsk diagnostik och behandling.
  • redogöra för hur magnetisk resonansavbildning fungerar.
  • redogöra för hur nervöverföring av signaler beskrivs elektriskt och hur detta kan mätas.

Innehåll

Röntgendiagnostik inklusive tomografi, magnetisk resonansavbildning (MRI), , diagnostik och behandling med ultraljud, positronemmissionstomografi (PET), terapi med laser, röntgen, gamma och partikelstrålar.

Undervisning

Kursen läses på distans. Deltagarna förses med studiematerial och inlämningsuppgifter genom Studentportalen.

Examination

Löpande examination genom lösande av inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin