Projekt i meteorologi

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1ME446

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1ME446
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Geovetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp inklusive 30 hp meteorologi på avancerad nivå. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • självständigt planera, genomföra och redovisa ett forsknings- eller utvecklingsarbete inom meteorologi.

Innehåll

Genomförande av ett självständigt arbete i vilket kunskaper från tidigare studier i meteorologi tillämpas och fördjupas. Ämnet väljs i samråd med handledare och examinator. Arbetet utförs under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt vid en universitetsinstitution, ett företag eller en myndighet.

Undervisning

Individuell handledning.

Examination

Projektarbetet skall redovisas muntligt och skriftligt enligt anvisningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin