Nationalekonomi B: Makroteori

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2NE671

Kod
2NE671
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Nationalekonomi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 14 maj 2019
Ansvarig institution
Nationalekonomiska institutionen

Behörighetskrav

Minst 15 hp från Nationalekonomi A

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten:

- kunna analysera centrala frågor som inom makroekonomin som med hjälp av enkla makroekonomiska modeller

- ha god kännedom om makroekonomisk teori för både långsiktig tillväxt och kortsiktiga konjunkturfluktuationer

- förstå hur ekonomin påverkas av internationella makroekonomiska sammanhang

- förstå hur penning- och finanspolitik påverkar ekonomin

Innehåll

Kursen behandlar central makroekonomisk teori för både långsiktig tillväxt och kortsiktiga fluktuationer, inflation och arbetslöshet, växelkurser och utrikeshandel. Jämfört med tidigare nivåer sker en fördjupad analys av konsumtions- och investeringsteori, konjunkturcykler, de finansiella marknadernas roll, lönebildning och arbetslöshet. Kursen behandlar också den ekonomiska politikens möjligheter och begränsningar, betydelsen av normer och institutionella förhållanden, växelkurssystem, riksbankens ställning, samt finanspolitikens roll på kort och lång sikt.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar.

Examination

Examinationen består av en skriftlig tentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin