Analytiska metoder

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2NE812

Kod
2NE812
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Nationalekonomi A1N
Betygsskala
Underkänd (F), tillräcklig (E), tillfredsställande (D), bra (C), mycket bra (B), utmärkt (A)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 14 maj 2019
Ansvarig institution
Nationalekonomiska institutionen

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp med minst 60 hp I nationalekonomi. Därutöver krävs 15 hp i statistik (eller närliggande ämne).

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna använda de matematiska verktyg som krävs för avancerad analys i mikroekonomi och ekonometri samt känna till och förstå grundläggande begrepp i spelteori.

Innehåll

Kursen består av två delar:

Del 1: Matematik inkluderar funktioner av en variabel och deras derivator, optimering med en variabel, integraler, funktioner av flera variabler och deras partiella derivator, optimering med flera variabler och optimering under bivillkor.

Del 2: Spelteori för ekonomer inkluderar grundläggande begrepp i spelteori som formell representation av spel, spel på extensiv och strategisk form, enperiodiga och upprepade spel och olika jämviktsbegrepp som till exempel Nash jämvikter.

Undervisning

Undervisningen består av en föreläsningsserie.

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Obligatoriska inlämningsuppgifter kan användas under kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin