Spanska B, skriftlig språkfärdighet II

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SP021

Kod
5SP021
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Spanska G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 31 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Minst 21 hp från Spanska A, inklusive delkursen Skriftlig språkfärdighet.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

- väl behärska mer komplexa strukturer i spanskan för att kunna översätta svensk text till spanska

- kunna använda ett mer avancerat spanskt ordförråd

- vara väl förtrogen med skillnader och likheter mellan svenskt och spanskt språkbruk.

Innehåll

Översättning från svenska till spanska. Särskilda grammatiska svårigheter upplysas.

Undervisningen anpassas till vad som rimligen kan inhämtas av vokabulär, grammatik och stilistik

genom studium av texterna i delkurserna 1900-talslitteratur och Spansk och latinamerikansk kultur.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och kontinuerlig textgenomgång.

Examination

Skriftlig examination.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medtas i examen om motsvarande delkurs lästs inom Spanska B, B3 eller B20. Kursen får tillgodoräknas som motsvarande delkurs på Spanska B, B3 och B20.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin