Konstruktion av elfordon

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1EL103

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1EL103
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 24 augusti 2020
Ansvarig institution
Institutionen för elektroteknik

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:​

  • i projektform och under handledning bidra till att praktiskt realisera ett tekniskt system för elektrisk framdrift av ett enklare elfordon,
  • verifiera att en föreslagen lösning uppfyller en given specifikation,
  • självständigt söka information för att besvara en given frågeställning,
  • i grupp författa en teknisk rapport.

Innehåll

Uppbyggnad av en mindre elektrisk drivlina avsedd för cykel, skateboard eller moped/scooter eller dylikt. Verifiering av den tekniska lösningen. Rapportskrivning. Informationssökning.

Undervisning

Projektgrupper lokaliseras på olika ställen i Sverige. Projekthandledning sker både på distans och lokalt på projektgruppernas plats. Minst en projektgrupp kommer att vara på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Experiment på den realiserade konstruktionen. Gruppseminarier på projektgruppernas plats och på distans.

Examination

Aktivt deltagande i gruppseminarier (7 hp). Skriftlig teknisk rapport och muntlig redovisning av denna (3 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin