Afro-svenska relationer förr och nu

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KA145

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KA145
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kulturantropologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 27 maj 2020
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Mål

Kursens mål är att ge en orientering och vägledning om afro-svenska relationer i dåtid och nutid. Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  • uppvisa grundläggande kunskaper om afro-svenska relationer.

Innehåll

Kursen orienterar dig till afro-svenska relationer i dåtid och nutid. Momentet behandlar rasism och afrofobi, kultur och kulturskapande, samarbeten (forskning, vänföreningar, bistånd), afrikanska förebilder och stereotyper och migration och diaspora.

Undervisning

The teaching is composed of lectures, seminars, group exercises, film screenings and study visits. The active participation in lectures and seminars is required for examination. Students can only get supervision during the ordinary course period.

Examination

Examination of is organised according to one or several of the following forms: written examination, PM-writing, group work, active participation or oral exam. The student is evaluated with one of the following notes: Pass, Not pass, or Pass with Distinction.

Examination

Examination sker i någon eller några av följande former: skriftliga prov, PM-skrivning, grupparbeten, aktivt seminariedeltagande eller muntlig tentamen. Kursen bedöms med något av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med Kulturantropologi A eller Introduktionskurs på kandidatprogrammet Kultur, samhälle och etnografi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin