Afrika på 2000-talet

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KA125

Kod
5KA125
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kulturantropologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 26 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om samtida afrikanska politiska, ekonomiska och kulturella sammanhang. Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  • uppvisa översiktlig kunskap om samtida afrikanska politiska, ekonomiska och kulturella sammanhang.

Innehåll

Kursen behandlar samtida afrikanska politiska, ekonomiska och kulturella sammanhang. Här uppmärksammas frågor om post-kolonialitet och globalisering, demokrati och utveckling. Ett särskilt viktigt tema är global hälsa.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, filmvisningar och studiebesök. För kunskapsstoff som krävs vid examinationen är deltagande vid föreläsningar betydelsefullt. Vid seminarier och gruppövningar är närvaro obligatorisk. De studerande äger i normalfallet rätt till handledning endast under ordinarie kurstid.

Examination

Examination sker i någon eller några av följande former: skriftliga prov, PM-skrivning, grupparbeten, aktivt seminariedeltagande eller muntlig tentamen. Kursen bedöms med något av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med Afrikanistik A.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin