Konstruktion av elfordon

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1EL103

Kod
1EL103
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för elektroteknik

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c/Matematik D

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:​

  • i projektform och under handledning bidra till att praktiskt realisera ett tekniskt system för elektrisk framdrift av ett enklare elfordon,
  • verifiera att en föreslagen lösning uppfyller en given specifikation,
  • självständigt söka information för att besvara en given frågeställning,
  • i grupp författa en teknisk rapport.

Innehåll

Uppbyggnad av en mindre elektrisk drivlina avsedd för cykel, skateboard eller moped/scooter eller dylikt. Verifiering av den tekniska lösningen. Rapportskrivning. Informationssökning.

Undervisning

Projektgrupper lokaliseras på olika ställen i Sverige. Projekthandledning sker både på distans och lokalt på projektgruppernas plats. Minst en projektgrupp kommer att vara på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Experiment på den realiserade konstruktionen. Gruppseminarier på projektgruppernas plats och på distans.

Examination

Aktivt deltagande i gruppseminarier (7 hp). Skriftlig teknisk rapport och muntlig redovisning av denna (3 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin