Introduktion till level design

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD550

Kod
5SD550
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 november 2021
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ingår i biområdet Gestaltning i konvergerade medier.

Kursen är en del av Kandidatprogram i Speldesign, 180 hp.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

  • Uppvisa en grundläggande kunskap om hur spelmekanik, rytm och berättande uttrycks genom level design.
  • Implementera en utformad bana/level i en spelmotor med givna tillgångar och mekanik.
  • Identifiera, analysera och beskriva begrepp inom level design i existerande digitala spel.
  • Demonstrera en förmåga att med enkelt skript lägga till element i implementeringen av en level design.

Innehåll

I kursen presenteras level design som praktik och hur den förhåller sig till och skiljer sig från speldesign. Studenterna får analysera befintliga spelbanor och använda teori för att utforma levels på papper. Studenterna får även använda digitala verktyg för att skapa spelbara levels med givna tillgångar och egna skript. Detta leder sedan fram till en avslutande projektpresentation.

Undervisning

Undervisning sker genom föreläsningar och workshops och seminarier.

Examination

Examination i kursen sker genom presentation av ett level-designprojekt och skriftliga veckojournaler som dokumenterar studenternas designaktiviteter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin