Kvantinformation

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA592

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA592
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Kvantteknologi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp. Kvantmekanik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • i ord förklara centrala kvantinformationsteoretiska begrepp,
  • analysera kvanttillstånd med hjälp av kvantinformationsteoretiska verktyg,
  • lösa problem inom kvantinformation,
  • redogöra för möjliga tillämpningar av kvantinformation inom informationsteknologi.

Innehåll

Täthetsoperatorer, projektiva och generaliserade mätningar, icke-kloningsteoremet, kvantkopiering, öppna kvantsystem: Lindblads ekvation

Kvantbitar: fysikaliska realiseringar och Blochsfärsbegreppet, kvantsammanflätningar, kvantteleportation

Kvantnyckeldistribution

Entropi (von Neumann), kvantinformationsmått: spårdistans och fidelitet

Komplett positiva avbildningar, Krausrepresentationer

Tillämpningar så som kvantdatorer och kvantkryptografi.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och handledning av projekt.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp), projekt med muntlig redovisning (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin