Introduktion till Mathematica

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA164

Kod
1FA164
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap med Kvantfysik och Programmeringsteknik I/Introduktion till beräkningsvetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för den grundläggande strukturen hos datoralgebrasystem,
  • implementera olika algoritmer i Mathematica,
  • jämföra olika programmeringsstilar,
  • använda funktionell och regelbaserad programmering på ett effektivt sätt,
  • testa och optimera Mathematicakod,
  • designa och bygga upp ett Mathematica paket,
  • tillämpa Mathematica för att lösa problem inom matematik, fysik, kemi och biologi.

Innehåll

Introduktion till datoralgebrasystem och symbolisk programmering. Grunderna i Mathematica som programmeringsspråk: symboliska uttryck, vektorer och matriser, villkorade uttryck, loopar. Substitueringar och mönster. Linjär algebra och analys med Mathematica. Olika programmeringsstilar i Mathematica: procedurell, funktionell och regel-baserad programmering. Grafik. MathLink-gränssnittet, överföring av C/C++ funktioner till Mathematica. Något om optimering och parallellprogrammering. Att skriva ett eget Mathematica-paket. Tillämpningar av Mathematica inom matematik, fysik och kemi och biologi.

Undervisning

Föreläsningar och problemlösningstillfällen.

Examination

Inlämningsuppgifter som inkluderar grupparbete. Projekt med skriftlig rapport.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin