Internet of things

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DT094

Kod
1DT094
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Programmeringsteknik I och Sannolikhet och statistik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara övergripande hur Internet generellt och Internet of Things fungerar.
  • redogöra för begränsningar och möjligheter för trådlösa och mobila nätverk för Internet of Things.
  • använda generella mätverktyg för att fastställa realtidsprestanda hos paketbaserade nätverk.
  • analysera kompromisser i sammankopplade trådlösa inbyggda sensornätverk.

Innehåll

Kursen omfattar följande områden:

● Internet i allmänhet och Internet of Things (IoT): lager, protokoll, paket , tjänster , prestandaparametrar för ett paketnätverk, samt tillämpningar som webb , Peer-to-peer , sensornätverk, och multimedia.

● Transporttjänster: TCP, UDP, socket programmering.

● Nätskiktet: vidareskickning och routing algoritmer (Link, DV), IP-adresser, DNS, NAT, och routrar.

● Lokala nätverk, MAC-nivån och länkprotokoll som punkt-till-punkt-protokoll, Ethernet, WiFi 802.11, Cellular Internet och Maskin-till-maskin .

● Mobila nätverk: roaming och överlämning, mobil IP, och ad hoc och infrastrukturlösa nätverk.

● Realtidsnätverk: soft and realtime, servicekvalitet, informationskvalitet, bokning av resurser och schemaläggning, och prestandamätningar .

● IoT-definitioner: översikt, tillämpningar, möjligheter och utmaningar, och arkitektur.

● IoT-exempel: fallstudier, t.ex. sensor body area network och kontroll av ett "smart hem".

● Lab : prestandamätningar på lokala trådlösa och mobila nätverk.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer.

Examination

Muntliga och skriftliga uppgifter och skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Denna kurs har stort innehållsmässigt överlapp med 1DT052 Datakommunikation I och dessa kurser kan inte ingå i examen tillsammans.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin