Lean management

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG253

Kod
1TG253
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 oktober 2023
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

30 hp i industriell teknik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för teori och tillämpning i Lean,
  • tillämpa principer, arbetssätt och verktyg i Lean,
  • kritiskt granska för och nackdelar med Lean,
  • redogöra för hur Lean kan relateras till offensiv kvalitetsutveckling.

Innehåll

Lean studeras i kontexten av offensiv kvalitetsutveckling. Lean-principer, arbetssätt och verktyg tillämpas på valda värdeflöden i en organisation.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsningar, övningar, seminarier, studiebesök.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter (4 hp). Seminarier (1 hp).

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG260 Lean Management för kvalitetsutvecklare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin