Berggrunden och livets utveckling

10 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1GV017

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Holmer. L.: Life and Earth History. Kompendium. Uppsala 2000.
Holmgren, J.: Mineralkännedom och bergartskännedom. Kompendium. Uppsala 1993.
Sveriges Nationalatlas: Berg och jord. Sveriges Nationalatlas Förlag, Stockholm 2002.
SverigesNationalatlas: Sveriges kartor. Sveriges Nationalatlas Förlag, Stockholm 1999.
Tarbuck, E. & Lutgens, F: Earth. Pearson Education Ltd 2005.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin