Specifik omvårdnad och medicinsk behandling inom kirurgisk vård II

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3KR148

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Vetenskapliga publikationer samt annan för ämnet relevant litteratur tillkommer

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin