Psykologi A för beteendevetenskapligt kandidatprogram

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2PS161

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1: Introduktion till psykologi, 7,5 hp

Delkurs 2: Kognitions- och inlärningspsykologi, 7,5 hp

Litteratur enligt lärares anvisningar tillkommer, max 150 sidor.

Delkurs 3: Utvecklingspsykologi, 7,5 hp

Delkurs 4: Personlighetspsykologi, 7,5 hp

Litteratur enligt lärares anvisningar tillkommer, max 150 sidor

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin