Psykologi A för beteendevetenskapligt kandidatprogram

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2PS161

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1: Introduktion till psykologi, 7,5 hp

Delkurs 2: Kognitions- och inlärningspsykologi, 7,5 hp

Litteratur enligt lärares anvisningar tillkommer, max 150 sidor.

Delkurs 3: Utvecklingspsykologi, 7,5 hp

  • Berk, Laura E., Child development, 9th ed., Boston, Pearson, c2013 (tr. 2012)Obligatorisk (Boken finns också att köpa med access till interaktiva funktioner bl.a. MyDevelopmentLab: www.mydevelopmentlab.com ISBN: 9781447943549)
  • Cullberg, Johan, Dynamisk psykiatri i teori och praktik, 7., utg., Stockholm, Natur och kultur, cop. 2003Obligatorisk (Sidorna 91–100. Kompendium köpes på institutionen.)

Delkurs 4: Personlighetspsykologi, 7,5 hp

Litteratur enligt lärares anvisningar tillkommer, max 150 sidor

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin