Spanska D, självständigt arbete

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5SP032

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Övrig litteratur fastställs i samråd med examinator.

Ordböcker:

Dessutom rekommenderas någon av följande enspråkiga ordböcker:

Diccinoario de la lengua española (Real academia española) finns som app (gratis) för Apple, Android och Windows Phone

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin