Grafteori

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MA170

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Föreläsarens material och anteckningar, Matematiska institutionenObligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin