Grafteori

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MA170

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MA170
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 mars 2010
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

Matematik 35 hp med Linjär algebra II och Sannolikhet och statistik

Mål

För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna

  • redogöra för viktiga klasser av grafteoretiska problem;
  • formulera och bevisa centrala satser om träd, matchningar, konnektivitet, färgläggningar och planära grafer;
  • beskriva och tillämpa några grundläggande algoritmer för grafer;
  • använda grafteorin som verktyg vid modellering.

Innehåll

Grundläggande grafteoretiska begrepp: vägar och cykler, konnektivitet, träd, uppspännande delgrafer, bipartita grafer, Hamilton- och Eulercykler. Algoritmer för kortaste väg och uppspännande träd. Matchning. Planära grafer. Färgläggning. Flöden i nätverk, maxflöde-minsnittsatsen. Slumpgrafer. Strukturegenskaper hos stora grafer: graddistribution, klustringskoefficient, preferential attachment, karakteristiska väglängder och små nätverk. Tillämpningar inom biologi, informationsteknologi och samhällsvetenskap.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut eventuellt kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin