Molekylärmedicinsk infektionsbiologi

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1BG323

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

rekommenderad litteratur (ej obligatorisk)

Salyers och Whitt: Bacterial Pathogenesis: A molecular approach

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin