Handledd verksamhetsförlagd utbildning

28 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SC117

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Resterande litteratur bestäms av handledaren i samråd med studenten. Litteraturen omfattar för VFU-platsen gällande regler och riktlinjer samt relevant kurslitteratur. Även skönlitteratur kan ingå. Totalt ska litteraturen omfatta cirka 500 sidor.

Referenslitteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin