Samhällsorienterande ämnen för F-3

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5RT614

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Geografi

Historia

Litteratur enligt lärarens anvisningar tillkommer.

Religionskunskap

Artikelkompendium

Samhällsvetenskap

  • Lundström, Mats, Demokrati i skolan?, Ingår i: Det unga folkstyret., Stockholm, Fakta info direkt, 1999, s. 51–120Obligatorisk (Finns att ladda ner, se länk ovan.)
  • Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap, Stockholm, Skolverket, 2011Obligatorisk
  • Wetterberg, Gunnar, Den kommunala självstyrelsen, 1. uppl., Stockholm, SNS förl., 2004Obligatorisk
  • Lundberg, Ingvar, Att läsa och förstå faktatexter: Konsten att läsa faktatexter, Ingår i: LärpocketObligatorisk (Tillhandahålles av Statsvetenskapliga institutionen. Stencil.)
  • Skolverket, Kursplanen i samhällskunskap, Tillhandahålls av statsvetenskapliga institutionenObligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin