Ledarskap och kultur

10 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TG261

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Samt tillkommer artiklar på ca 300 sidor, enligt lärares anvisning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin