Handledd verksamhetsförlagd utbildning

28 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SC117

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Vetenskapliga artiklar och bokkapitel tillkommer.

Referenslitteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin