Geodynamiska tillämpningar

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1GE052

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Turcotte, Donald Lawson; Schubert, Gerald, Geodynamics, 2. ed., Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2002Obligatorisk (There is a 3rd edition available (2014), but for some reason it is not listed within the system. The 2nd or 3rd editions are preferred, but even the 1st edition (1982) is OK for this course.)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin