Läskurs i aktuell sociologisk forskning

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2SC133

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Anges i studiehandledningen för respektive forskningsfält. Eventuell litteratur utöver den som studiehandledningarna anvisar bestäms i samråd med lärare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin