Läskurs i aktuell sociologisk forskning

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2SC133

Kod
2SC133
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Sociologi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 20 maj 2015
Ansvarig institution
Sociologiska institutionen

Behörighetskrav

Grundexamen om minst 180 hp, varav minst 90 hp inom Sociologi, Socialpsykologi, Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal, eller motsvarande.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin