Aktuella forskningsområden inom lingvistik

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5LN142

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Grammatikalisering - huvudlitteratur

Två artiklar om grammatikalisering listas och bör läsas innan första tillfället. Resterande kurslitteratur kommer att bestå av artiklar och kapitel som bestäms delvis i samråd med studenterna. Dessa kommer att hämtas från böcker listade under referenslitteratur, samt ur tidskrifter. Många av dessa finns tillgängliga som e-resurser.

Grammatikalisering - referenslitteratur och projektlitteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin