Avancerade numeriska metoder

10 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1TD050

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Larson, M. G.; Bengzon, F., A first course in finite elements: lecture notes, Department of Mathematics, Umeå university, 2010Obligatorisk

Artiklar och föreläsningsanteckningar.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin