Ledarskap och konflikthantering

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TG256

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Annat material omfattande ca 200 sidor, enligt lärares anvisning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin