Global farmaci

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3FN203

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Kurslitteraturen består av vetenskapliga artiklar och aktuell information från statliga myndigheter och anvisas därför särskilt för varje kurs., Institutionen för läkemedelskemiObligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin