Finska A2

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5FA023

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Färdighetsträning med textanalys

  • Eichhorn, Maila, Tekstitulkki II, Helsinki: Laatusana, 2005Obligatorisk (Boken finns tillgänglig i PingPong)

Tidskriftsartiklar och texter från Internet i samråd med läraren.

Hjälpmedel:

Delkurs 2. Finlandskunskap

I anslutning till den litteraturhistoriska översikten läses:

  • Kivi, Aleksis, Sju bröder, Stockholm, Atlantis, 1987Obligatorisk

Samt en valfri roman av Väinö Linna.

Referenslitteratur:

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin