Arkeologi C

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5AR660

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Moment 1: Aktuell arkeologi

Moment 2: Projektformulering och vetenskapligt skrivande

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin