Kostvetenskap: Masteruppsats

30 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2HK043

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Relevant litteratur i relation till frågeställningar och metodval tillkommer.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin