Vindkraft - grundkurs

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1GV114

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Delar ovanstående litteratur används i kursen. Utöver detta förekommer textmaterial omfattande ca 100 sidor som finns tillgängligt via kursens e-klassrum.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin