Musikpsykologi A2

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2PS731

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1

Litteratur enligt lärares anvisningar.

Delkurs 2

Litteratur enligt lärares anvisningar.

Delkurs 3

Litteratur enligt lärares anvisningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin